Ajratish

Ajratish
Himoya-filtrlovchi material tuproq qatlamlarini (masalan, qum va shag'al) ajratadi, ularni aralashishiga to'sqinlik qiladi, bu esa konstruksiyani yanada mustahkam va bardoshli qiladi. Shu bilan birga, u suv oqimining erkin o'tishiga imkon beradi. Himoya-filtrlovchi material o`zining mustahkamligi, chidamliligi va mexanik xususiyatlari tufayli turli konstruksiyalarda ajratuvchi qatlam uchun mukammal materialdir.
Typar ® SF ajratish funksiyasi yordamida:
  • Asosning (qum, tuproq) mayda donador qatlami bilan aralashib ketishidan hosil bo`lgan donador (shag`alli) qatlamni ajralishi tufayli kelib chiqqan qoplama yuzasidagi ko`tara olish qobiliyatini kamayishini bartaraf etadi;
  • Maksimal zichlash koeffitsientiga erishish va uni ishlatish yoki qurish jarayonida saqlab qolish hisobiga ko`tara olishlik qobiliyatini oshiradi;
  • Tuproqda chuqurlik hosil bo`lishini kamaytiradi;
  • Asosning kuchsiz tuprog`ini almashtirish ehtiyojini bartaraf etadi;
  • Dinamik yuklamalar ta`sirida va yer suvlarining kapillyar ko`tarilishi natijasida yuqoridagi qatlamga asos tuprog`ining mayda zarralarini tushishini bartaraf etish orqali donador qatlamlarning drenaj xususiyatlarini saqlab qoladi.
Image
Image
Image